مدیریت ارتباطات فرهنگی و اجتماعی- ارتباط با ما
تماس با مدیریت ارتباطات فرهنگی و اجتماعی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1391/9/19 | 

آدرس: تهران، میدان رسالت، خیابان هنگام، خیابان دانشگاه، دانشگاه علم و صنعت ایران، ساختمان 15 خرداد، طبقه سوم، مدیریت ارتباطات فرهنگی و اجتماعی

تلفن: مستقیم 77240460 -021 / 8 - 77240540 - 021 / داخلی 7436

فاکس:  77491238 - 021

پست الکترونیک: csciust.ac.ir

سامانه پیامکی: 30009900990001

نشانی مطلب در وبگاه مدیریت ارتباطات فرهنگی و اجتماعی:
http://idea.iust.ac.ir/find-42.2909.26673.fa.html
برگشت به اصل مطلب