مدیریت ارتباطات فرهنگی و اجتماعی- سفرهای ویژه اساتید
سفر کردان کرج/ ویژه اساتید و کارکنان دانشکده شیمی/ 14 آبانماه 1397

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/4/17 | 
سفر خانوادگی درون دانشکده ای دشت بهشت کردان کرج به همت مدیر فرهنگی دانشکده شیمی و با حمایت مدیریت ارتباطات فرهنگی و اجتماعی در 14 تیر 1398 با حضور 40 نفر متشکل از اساتید و کارمندان دانشکده به همراه خانواده های ایشان برگزار شد. این سفر نیمروزه ی 8 ساعته با صرف ناهار و گشت و گذار در طبیعت برگزار گردید.
نشانی مطلب در وبگاه مدیریت ارتباطات فرهنگی و اجتماعی:
http://www.iust.ac.ir/find-42.14963.58708.fa.html
برگشت به اصل مطلب