مدیریت ارتباطات فرهنگی و اجتماعی- سفرهای ویژه اساتید
سفر خانوادگی اساتید / مدیران فرهنگی دانشکده ها/، قطار گردشگری شمال/ 23 آذر 1396

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/9/27 | 
نشانی مطلب در وبگاه مدیریت ارتباطات فرهنگی و اجتماعی:
http://www.iust.ac.ir/find-42.14963.52726.fa.html
برگشت به اصل مطلب