مدیریت ارتباطات فرهنگی و اجتماعی- سفرهای ویژه اساتید
برگزاری سفر تهرانگردی خانوادگی اساتید / تله کابین توچال / 30شهریور1396

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/7/4 | 

سفرنیم روزه تهرانگردی شهریورماه، تله کابین توچال ویژه اساتید محترم دانشگاه به همراه
خانواده در تاریخ 30 شهریور 1396 برگزار شد.

این سفر در روز پنجشنبه از ساعت 8:00 صبح لغایت 17 بود که با حضور 90 همسفر
از دانشگاهیان و خانوادهایشان و 
به صورت کوه پیمایی و سوارشدن به تله کابین تا
ایستگاه 7 کوه توچال و استفاده از تله سی یژ تا هتل توچال، نماز ظهر و عصر در نمازخانه
هتل در ارتفاعات توچال، صرف ناهار در رستوران هتل و بازگشت در عصر روز پنجشنبه انجام شد.


نشانی مطلب در وبگاه مدیریت ارتباطات فرهنگی و اجتماعی:
http://www.iust.ac.ir/find-42.14963.51119.fa.html
برگشت به اصل مطلب