مدیریت ارتباطات فرهنگی و اجتماعی- مسابقات فرهنگی کارکنان
سی و سومین دوره مسابقات کتابخوانی کارکنان

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۳/۳/۷ | 

AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه مدیریت ارتباطات فرهنگی و اجتماعی:
http://www.iust.ac.ir/find.php?item=42.14961.33322.fa
برگشت به اصل مطلب